Visie
Stichting MaakjeRoute
 
 

Ga naar: MJR - Home

Ga naar: Nieuws

Ga naar: Visie

Ga naar: Sponsoren

 
 

 
 

Visie, Doelen & Producten
Wat is onze visie op wandelen en beleving van de omgeving in een wereld met snelle informatiestromen? Welke doelen stelt de stichting MaakjeRoute zich, en hoe wordt dat vertaald in de producten die de stichting aflevert? Hoe kun je met onze online diensten je eigen routenetwerk realiseren in jouw regio? Op dit soort vragen vind je een antwoord op deze webpagina en de subpagina's.
 
Visie

Onze visie is dat in een wereld waarin veel mensen kunnen beschikken over de snelle informatiestromen van het internet het mogelijk zou moeten zijn om op verschillende manieren regionale informatie uit verschillende bronnen overal op te kunnen vragen.

Doelen

Stichting MaakjeRoute stelt zich tot doel informatie uit verschillende bronnen, zoals over natuur, cultuur, geschiedenis, voorzieningen en landschap van de regio, samengevat in het regionaal beeldverhaal, praktisch toegankelijk te maken voor belangstellenden, bewoners, bezoekers en toeristen.

Producten

Lees hoe onze visie, doelstelling en doelen samen komen in de twee productlijnen, die de stichting MaakjeRoute levert. De ene reeks producten, onze frontend, is gericht op kennisnemers van informatie: alle belangstellenden, bewoners, bezoekers van en toeristen in de regio. De andere reeks producten, onze cloud workplace, is gericht op aanbieders van informatie: personen, groepen of instellingen, die samen een regionaal beeldverhaal uit willen werken tot een eigen wandelroutenetwerk met interactieve trefwoordenlijst.


 
 

 
 

Stichting MJR
Nieuws
Visie Sponsoren
 
 

 
 

KvK Arnhem: 09205665
RaboBank Arnhem: NL70 RABO 0152 3398 17
Disclaimer Algemene voorwaarden Privacy policy

© 2009-2015, Stichting MaakjeRoute (MJR)
Ontwerp: R22-Design
Volg ons op Twitter of word lid van onze nieuwsbrief